Utrata zaufania jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Utrata zaufania jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

18 sierpnia, 2019 Wyłączone przez wielkazmiana

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca może zwolnić pracownika podając zasadny powód. Co jeśli powodem rozwiązania umowy jest utrata zaufania? Czy w takim wypadku pomoże radca prawny, a może warto sprawę skierować do Państwowej Inspekcji Pracy albo do sądu?

Sąd Najwyższy a utrata zaufania jako przyczyna zwolnienia

W 2018 roku sprawa dotycząca zwolnienia z powodu utraty zaufania do pracownika trafiła do Sądu Najwyższego. W wyroku z 6 marca 2018 Sąd Najwyższy stwierdził, że wielokrotne podważanie decyzji prezesa spółki może być powodem zwolnienia uzasadnionym jako utrata zaufania.

Sąd uznał w tym wypadku decyzję za zasadną, pracownik miał przekroczyć granicę krytyki w sprzeciwianiu się decyzjom przełożonych.  Wykazano też, że w swoich działaniach szkodził firmie i naraził ją na straty. Nie każda sprawa jest jednak przegrana, radca prawny pomoże ocenić szanse powodzenia i skierować sprawę na właściwe tory. Pracodawca musi bowiem uzasadnić z czego utrata zaufania wynika. Jeśli działania pracownika nie szkodziły firmie, jego szanse wzrastają.

Radca prawny Łódź a sąd pracy

Stała praca z umową na czas nieokreślony jest źródłem dochodu dla wielu osób i gwarancją stabilizacji. Kodeks pracy zabezpiecza pracownika i utrudnia pracodawcy jego zwolnienie. Do zwolnienia pracownika, zatrudnionego na czas nieokreślony niezbędne jest podanie przyczyny. Decyzję pracodawcy można jednak próbować podważyć w sądzie, w takich wypadkach radca prawny może okazać się nieocenioną pomocą.

W przypadku zwolnienia, które zdaniem pracownika jest bezzasadne można szukać sprawiedliwości w sądzie pracy. W takich wypadkach przydaje sie pomoc specjalisty jakim jest radca prawny Łódź, podobnie jak inne duże miasta to miejsca, w których pracownicy coraz częściej dochodzą swoich praw. Znaleźć tu można także szereg radców prawnych, którzy specjalizują się w prawie pracy.

Czy warto dochodzić swoich praw przed sądem pracy

W przypadku bezpodstawnego zwolnienia pracownik ma szansę starać się o zadośćuczynienie, albo o przywrócenie stosunku pracy. Aby utrata zaufania została uznana przez sąd za zasadną, pracodawca musi wykazać, że pracownik odmówił wykonania polecenia zgodnego z prawem i  naruszył obowiązki pracownicze.

Przed rozpoczęciem batalii warto aby radca prawny przyjrzał się sprawie. Szukając specjalisty warto wpisać w wyszukiwarce prawo pracy radca prawny Łódź. Dzięki temu zyskuje się gwarancję, że znajdziemy specjalistę, który pomoże rozstrzygnąć problem i oceni rzeczowo szanse na powodzenie. Warto znać swoje prawa i dochodzić ich, kiedy zostają naruszone.