Stalowe konstrukcje dachów

Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym przy budowie domu lub większego budynku są drewniane krokwie i legary, których używa się do tworzenia więźby dachowej. Drewno jest materiałem prostym w użyciu i na ogół solidnym, ale warto rozważyć zmianę na jeszcze lepszy pomysł.
Wiele dodatkowych korzyści wskazuje, że znakomitą alternatywą okaże się konstrukcja stalowa dachu. Po wyprowadzeniu murów należy zwieńczyć całą konstrukcję. Poszycie dachowe musi spocząć na solidnej podstawie. Konstrukcja dachu ze stali, przygotowana z dopasowanych według projektu elementów, zapewni taką samą, a może jeszcze większą stabilność niż więźba drewniana. Posiada jednak nad nią kilka zasadniczych przewag.

Konstrukcja stalowa dachu – trwałe i bezpieczne rozwiązanie

Odpowiednio zabezpieczona przed rdzą, wykonana z antykorozyjnych stopów, konstrukcja stalowa dachu zapewni trwałość wielokrotnie przewyższają właściwości drewna, zwłaszcza jeśli budynek został odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią. Nawet najlepiej przygotowane, impregnowane drewno budowlane w dłuższej perspektywie czasu jest narażone na osłabienie wewnętrznej struktury, a także (co zdarza się dosyć rzadko) inwazję żerujących szkodników. Wprawdzie istnieje na świecie wiele wiekowych zabytków, których konstrukcja drewniana imponuje odpornością na działanie czasu, ale współczesne drewno budowlane często bywa dużo gorszej jakości niż to używane przez mistrzów z dawnych lat.

Zabezpiecz swój dom przed ogniem

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że konstrukcja stalowa dachu jest rozwiązaniem trwalszym i bardziej bezpiecznym, będzie kwestia odporności na ogień. Wprawdzie przy pożarze stal może się odkształcić, ale na pewno nie będzie czynnikiem podtrzymującym ogień. Tymczasem wiemy, jak łatwopalnym materiałem jest drewno, tym bardziej nasączone rozmaitymi impregnatami. Oczywiście samo w sobie nie jest zagrożeniem, ale gdyby doszło do zaprószenia ognia, na pewno przyczyni się do jego rozprzestrzeniania w całym budynku.
Reasumując, konstrukcja stalowa dachu, zwłaszcza przy wykorzystaniu współczesnych możliwości produkcyjnych i logistycznych, jest wartym rozważenia elementem budowy domu. Okazuje się, że wcale dużo nie odbiega ceną od konstrukcji drewnianej, a posiada liczne zalety, które pozwalają rozważać ją jako realną alternatywę dla rozwiązań budowlanych.