Kim w polskim prawie jest świadek koronny?

Kim w polskim prawie jest świadek koronny?

13 maja, 2019 Wyłączone przez ds_juzek

W polskim prawie instytucja światka koronnego została dokładnie uregulowana w 1997 roku. Zazwyczaj jest stosowana w przypadku spraw dotyczących przestępstw skarbowych i innych poważnych przestępstw.

Jak wygląda procedura uzyskania statusu świadka koronnego?

Świadek koronny to osoba podejrzana, która po złożeniu wyczerpujących i dokładnych wyjaśnień związanych z daną sprawą może się ubiegać o status. W takim wypadku zostaje on uwolniony od odpowiedzialności i kary za przestępstwo, którego się dopuścił. Bardzo ważnym warunkiem jest to, że przestępstwo musi należeć do art. 1. ŚwKorU. W jednym procesie sądowym może być nawet kilku świadków koronnych. Warto zaznaczyć, że o taki status może się także ubiegać osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia wszelkie warunki ustalone w prawie.

Obowiązki i prawa jakie ma świadek koronny zgodnie z polskim prawem

Przede wszystkim świadek koronny przez cały czas trwania procesu nie może zostać zwolniony z obowiązków składania zeznań. Nie może odmówić zeznania, jednak ma prawo ubiegać się o wyłączenie jawności rozprawy sądowej. Może też odmówić odpowiedzi na pytania, spoza katalogu z art. 1 ŚwKorU. Dodatkowo jest możliwe przesłuchiwanie go przy lekarzach, psychologach, ponadto może wziąć udział w oględzinach ciała i rożnych badaniach. Ważne jest to, że świadek koronny nie składa przyrzeczenia.
W Polsce świadkowie koronni są objęci wielką tajemnicą. Ich dane są utajnione, podobnie jak informacje dotyczące ich rodzin i miejsca ich aktualnego pobytu. Otoczeni są specjalnym programem ochronnym. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa są stosowane ze względu na możliwość zemsty środowiska przestępczego.
Jeżeli chcesz znaleźć więcej informacji na temat instytucji świadka koronnego, albo szukasz profesjonalnej porady prawnej w Łodzi, dobrze jest poszukać w internecie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Internetowej frazę adwokat Łódź sprawy karne. W ten sposób z pewnością uda się znaleźć wszelkie interesujące pozycje.