Jakie są objawy boreliozy?

Jakie są objawy boreliozy?

23 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Borelioza należy do najczęstszych chorób od kleszczowych na terenie Polski. Prewalencja zarazka wśród kleszczy rodzaju Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus jest bardzo wysoka, szczególnie w lasach Podlasia, Podkarpacia oraz województwa Zachodniopomorskiego. Jakie objawy daje borelioza?

Skryta choroba odkleszczowa

Borelioza jest bakterią, która daje bardzo nieswoiste objawy. Borelioza występować może w postaci skórnej, stawowej oraz neurologicznej. Ryzyko transmisji boreliozy wzrasta najbardziej po 48h utrzymywania się kleszcza w skórze. Do objawów boreliozy zaliczyć należy następujące zjawiska:

– rumień wędrujący – jest to objaw boreliozy skórnej. Powstaje około tygodnia od ukłucia przez kleszcza zakażonego boreliozą. Zalecana jest obserwacja przez 3-5 dni po usunięciu kleszcza, gdy uprzednio rumień wędrujący nie występuje. Rumień ma charakterystyczny obraz: w miejscu ukłucia jest ślad, który otoczony jest rumieniem obrączkowatym, oddzielonym od rany pasmem przejaśnienia.
– ziarniak limfocytarny – rzadka postać boreliozy; często występuje u dzieci. Są to jasnoróżowe guzki pojawiające się na twarzy, nosie i małżowinach usznych.

Są to dwie najczęstsze skórne manifestacje boreliozy. W przypadku stwierdzenia rumienia wędrującego nie jest potrzebne wykonanie badań potwierdzających, jak Borellia IgM oraz testu Western-Blot, który w warunkach klasycznych okazuje się rozstrzygający dla rozpoznania aktywnej choroby.

Ukryte objawy boreliozy

Postać stawowa związana jest z występowaniem przewlekłych bólów stawu. Najczęściej atakowany i charakterystyczny jest staw kolanowy. Choroba daje mierne objawy przez długi czas, mogąc przekształcić się w postać neurologiczną. Borelioza OUN daje objawy podobne do stwardnienia rozsianego: zaburzenia czucia, niedowłady, problemy z koordynacją ruchową – najczęściej o miernym nasileniu. Charakterystyczne dla tej postaci boreliozy są zmiany zachowania – nerwowość, zaburzenia afektywne, impulsywność oraz problemy z koncentracją.
Badaniem diagnostycznym w boreliozie OUN jest test Western-Blot z płynu mózgowo-rdzeniowego oraz stwierdzenie w nim rozmazu limfocytarnego.