Jak opiekować się chorym na Alzheimera?

Jak opiekować się chorym na Alzheimera?

23 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Choroba Alzheimera jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla osób chorujących, ale często i najbliższych, na których spoczywa obowiązek i konieczność zaopiekowania się swoimi bliskimi. Niestety, ale obraz choroby jest często trudny do zrozumienia i zaakceptowania przez opiekunów osób chorych.

Dlaczego Alzheimer jest tak ciężką chorobą dla opiekunów?

Wbrew obiegowej opinii, problemem w chorobie Alzheimera nie są tylko trudności z przypominaniem sobie faktów oraz zapamiętywaniem nowych informacji. Szczególnie problematyczne dla osób opiekujących się są zaburzenia związane ze sferą emocjonalną u pacjentów z chorobą Alzheimera. Pacjenci są bardzo często złośliwi, niewdzięczni i przykrzy dla swoich opiekunów. Częste są ataki agresji, płaczliwość. Na dalszych etapach choroby pojawiają się również problemy związane z trzymaniem moczu i stolca oraz narastające problemy dotyczące samodzielnego poruszania. Osoba taka staje się coraz bardziej niepełnosprawna.
Od strony zaburzeń poznawczych szczególnie problematyczne może się okazać nie tylko zapominanie imion, nierozpoznawanie bliskich, ale i sytuacje związane z trudnościami z kojarzeniem faktów, miejsc i wysnuwaniem wniosków. Osoby takie często mogą paść ofiarą oszustwa, a częste oddalanie się z miejsca stałego przebywania przyczynia się do zaginięć takich osób i niemożności odnalezienia przez nich domu. Odrębną kwestią jest zapominanie o zakręceniu kranów, zakręceniu kurków z gazem, co może przynieść wiele bardzo niebezpiecznych konsekwencji.

W jaki sposób się opiekować osobą z Alzheimerem?

Choroba Alzheimera wymaga odpowiedniego wyszkolenia bliskich – zarówno od strony pielęgnacyjnej i opiekuńczej, jak i rzetelnego wsparcia psychologicznego – dla pacjenta i osób opiekujących się nimi. Wiele fundacji zajmuje się wspieraniem i edukacją opiekunów osób z Chorobą Alzheimera. Oprócz objawów choroby, bardzo ważne jest również uporanie się z konsekwencjami faktu, iż osoba przez nas znana powoli przestaje być sobą, co jest szczególnie bolesne dla osób najbliższych.