Jak powinien być ustawiony zagłówek w samochodzie?

Jak powinien być ustawiony zagłówek w samochodzie?

25 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Badania prowadzone wśród kierowców wskazują, iż nawet 80% z nich jeździ z nieprawidłowo ustawionymi zagłówkami w samochodzie. Jest to poważna sprawa, gdyż zagłówki nie pełnią funkcji wyłącznie dla poprawy komfortu poruszania się autem, ale przede wszystkim mają za zadanie ochronę kręgosłupa szyjnego.

Stłuczka – co się może stać z kręgosłupem?

W przebiegu stłuczki dochodzi do gwałtowanego przechylenia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa do przodu i następstwie wskutek pracy pasów bezpieczeństwa lub uderzenia w poduszkę powietrzną do silnego jej odchylenia do tyłu. W języku angielskim jest to dobrze opisane, jako tak zwany whiplash injury – czyli uraz smagnięcia biczem. Wskutek tego urazu dochodzić może do uszkodzeń kręgosłupa szyjnego pod postacią:

– złamania przedniej części kręgów,
– złamania tylnej części kręgów,
– urazów zęba obrotnika i kręgu szczytowego.

Wszystkie te urazy przebiegać mogą na ogół z destabilizacją lub utrzymaniem stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Brak stabilności złamania prowadzić może do poważnych urazów rdzenia kręgowego oraz korzeni nerwowych. Krytyczne są uszkodzenia w zakresie górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, gdzie przebiega zarówno unerwienie dla całego ciała, jak i przede wszystkim – dla przepony, której porażenie doprowadzić może do szybkiej śmierci.

Jak skutecznie ustawić zagłówek w samochodzie?

Bardzo ważne jest przede wszystkim utrzymanie właściwej ergonomii ustawienia zagłówka. Zasada jest bardzo prosta – ustawiać powinniśmy zagłówek w taki sposób, aby najbardziej dystalna cześć naszej potylicy – guz potyliczny dotykał środkowej części zagłówka. Zagłówki ustawiać można zarówno w zakresie wysokości, odchylenia, jak i przesunięcia w przód lub do tyłu. Wysokość jest jednak najważniejszym parametrem i zawsze powinniśmy tego przestrzegać, gdyż potrafi to nas uchronić przed poważnymi konsekwencjami nawet niewielkich zdarzeń komunikacyjnych.

W razie wystąpienia bólu w odcinku szyjnym po stłuczce powinniśmy się bezwzględnie zgłosić po pomoc – najlepiej na Szpitalny Oddział Ratunkowy w celu wykonania badań obrazowych i stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.