Jak często ludzie decydują się na rozwód?

Jak często ludzie decydują się na rozwód?

29 września, 2019 Wyłączono przez wielkazmiana

Rozwód jest decyzją o ostatecznym zakończeniu związku małżeńskiego. Do głównych jego przyczyn zaliczane są niedochowanie wierności małżeńskiej, różnica charakterów i wiele innych. Z roku na rok liczba spraw rozwodowych w Polsce wzrasta. W sytuacji bez wyjścia wiele par uważa, iż najlepszym rozwiązaniem jest rozwód Kraków należy do miast w których jest on zawierany bardzo często. Dlaczego pary decydują się na tak poważny krok?

 

Dlaczego ludzie decydują się na rozwód?

Problemy finansowe oraz niedobór seksualny są najczęstszą przyczyną rozwodów w pierwszych latach małżeństwa. To właśnie pomiędzy 10 a 14 rokiem kolosalnie zwiększa się ryzyko zdrady, co jest przyczyną więcej niż co piątej sprawy rozwodowej.

Wydłużanie się stażu małżeńskiego wpływa na zmniejszenie znaczenia nieporozumień na tle finansowym oraz niezgodności charakterów, zwiększa się natomiast waga „jednoznacznie” istotnych i konkretnych powodów do rozstania się – niedochowanie wierności, nadużywanie alkoholu, dłuższa nieobecność. Na podstawie statystyk dotyczących rozwodów wyciągnięto wnioski, iż w ostatnich latach intensywnie wzrasta udział małżeństw o względnie długim (ponad 15 lat) stażu małżeńskim  w sprawach rozwodowych. Zauważono również, iż w wielu przypadkach, w których pojawienie się dziecka było głównym spoiwem związku, wraz z jego usamodzielnieniem małżeństwo wyzwala gotowość do rozstania się – wiąże się to z poczuciem nie wywarcia krzywdy emocjonalnej na dziecku.

 

Porównując Polskę do innych krajów Europy Zachodniej, można zauważyć iż Polacy znacznie rzadziej decydują się na rozwód – kończy się nim mniej więcej jedna trzecia związków. W województwie śląskim zawarto około 8,5 tys. rozwodów, natomiast w mazowieckim aż 9,5 tys. Rocznie w Polsce zawieranych jest około 60-70 tysięcy rozwodów. Najczęściej o rozwód występują kobiety, jednak systematycznie wzrasta liczba mężczyzn domagających się zakończenia związku.  Przeważnie rodziny te posiadają jedno dziecko. Zauważono pewną zależność, a mianowicie – im więcej dzieci w gospodarstwie domowym tym mniej rozwodów.

Rozwód – przyczyny

Do głównych przyczyn rozwodów zaliczane są:

  • niedochowanie wierności małżeńskiej,
  • naganny stosunek do członków rodziny,
  • niezgodność charakterów,
  • trudności mieszkaniowe,
  • nadużywanie alkoholu,
  • niedobór seksualny,
  • światopogląd,
  • dłuższa nieobecność.