Czym zajmuje się neurolog?

Czym zajmuje się neurolog?

24 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Neurologia należy do jednych z najważniejszych specjalności medycyny. Jej podstawowym zadaniem jest diagnostyka i leczenie chorób mózgu, nerwów obwodowych, rdzenia kręgowego oraz leczenie zaburzeń w zakresie pracy mięśni i chorób wrodzonych: nerwowo-mięśniowych, dystrofii i innych.

Dlaczego neurologia jest tak wyjątkową dziedziną?

Neurologia zajmuje się często skrajnie odległymi sferami funkcjonowania człowieka. Obraz schorzeń neurologicznych wymaga przede wszystkim pogłębionej diagnostyki przedmiotowej, zastosowania specjalistycznych badań obrazowych oraz wyjątkowych metod leczniczych. Wśród różnych, często wydających się za odległe od siebie jednostek neurologicznych trzeba wyróżnić:
– udar mózgu,
– dystrofie mięśniową Duchenne’a i Beckera,
– stwardnienie rozsiane,
– stwardnienie zanikowe boczne,
– rwę kulszową,
– miastenię,
– przewlekłe nerwobóle,
– padaczkę,
– chorobę Parkinsona,
– chorobę Alzheimera.

Są to tylko niektóre jednostki neurologiczne. W przypadku tych chorób wykonuje się specjalistyczne badania, do których zaliczyć należy między innymi:
– tomografię komputerową,
– rezonans magnetyczny,
– nakłucie lędźwiowe i badanie PMR,
– angiografię naczyń wewnątrzczaszkowych,
– badanie EMG i ENG – potencjały elektryczne z mięśni i nerwów.

W zakresie diagnostyki neurologicznej i leczenia mają również znaczenie rozpoznania stawiane przez psychologów klinicznych i logopedów. W rehabilitacji istotną rolę odgrywają lekarze rehabilitacji oraz fizjoterapeuci.
Niesomatyczny wymiar neurologii
Neurologia zajmuje się raczej organicznymi zmianami w układzie nerwowym i mięśniowym, które powodują konkretne objawy. W rozpoznaniu afazji, apraksji, agnozji – czyli zmian związanych z uszkodzeniem danych regionów mózgu rolę odgrywają badania i testy psychologiczno-logopedyczne, które pozwalają dokładnie określić deficyty i przystąpić do rehabilitacji neurologicznej pacjenta. Ma to olbrzymie znaczenie dla optymalnego prowadzenia pacjentów neurologicznych i dla udzielenia im rzetelnej pomocy i wsparcia w pełnym zakresie.