Stwardnienie rozsiane – co to za choroba?

Stwardnienie rozsiane – co to za choroba?

10 lutego, 2022 Wyłączono przez Wielka zmiana

Stwardnienie rozsiane to choroba, która jest ściśle powiązana z układem nerwowym. Polega ona na tym, że u osoby chorej przekazywanie impulsów nerwowych nie odbywa się we właściwy sposób. Zaburzenia występują w wielu miejscach układu i często kończą się inwalidztwem.

Stwardnienie rozsiane – jak można się go nabawić?

Stwardnienie rozsiane dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest to choroba osób starszych, ale najwięcej przypadków występuje w grupie osób, które mają od 20 do 40 lat. Warto mieć na uwadze, że choroba ta zdecydowanie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, jednakże przyczyna takiego stanu rzeczy nie została jeszcze stwierdzona.

Mimo, iż choroba występuje od wielu lat, cały czas nie zostały zbadane jej przyczyny. Stwardnienie może być uwarunkowane ogniskami demielinizacyjnymi, które występują w mózgu oraz rdzeniu kręgowym. Choroba atakuje mielinę zajmującą się tworzeniem osłonek włókien nerwowych. Na skutek dolegliwości osłonki nie posiadają już dłużej ochrony, dzięki czemu włókna nie mają możliwości na dobre przewodzenie sygnałów pochodzących z ośrodkowego układu nerwowego.

Naukowcom udało się dowieść, że choroba jest uwarunkowana czynnikami środowiskowymi, genetycznymi i autoimmunologicznymi. Kiedy wziąć pod uwagę czynnik autoimmunologiczny, chodzi o to, że organizm człowieka produkuje białko, czyli autoprzeciwciała. Zajmują się one degradacją mieliny, dzięki czemu organizm zaczyna sam siebie atakować, co rodzi omawianą chorobą oraz coraz gorszy stan. W przypadku czynnika genetycznego, chodzi o to, że osoby u których jeden z rodziców zmagał się z tą chorobą mają o wiele większą szansę na jej wystąpienie. Czynnik środowiskowy oznacza miejsce zamieszkania oraz urodzenia. Precyzując, osoby, które urodziły się w znacznej odległości od równika mają większe szanse na wystąpienie stwardnienia rozsianego niż te, które są blisko. Należy jeszcze zwrócić uwagę na zanieczyszczone środowisko, palenie tytoniu, niewłaściwą dietę, brak witaminy D oraz hormony.

Jak rozpoznać stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane nie jest łatwe do rozpoznania, ale nie jest to niemożliwe. W pierwszej kolejności warto mieć na uwadze, że początkowe objawy choroby pojawiają się już na parę lat przed jej zdiagnozowaniem. Występuje więc zmęczenie, które nie jest efektem wysiłku fizycznego. Nieco później występuje pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, ale jeszcze zanim to nastąpi pojawiają się problemy z widzeniem.

Choroba, dzieli się na kilka etapów, na początku występuje niedowład kończyn, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia oraz równowag i koordynacji ruchów, a z czasem stają się one coraz bardziej zaawansowane.