Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

21 września, 2019 Wyłączono przez wielkazmiana

Czym jest outsourcing pracowniczy? To nowoczesna strategia zarządzania, która, mówiąc najkrócej, polega na oddelegowaniu na zewnątrz niektórych zadań. Chodzi o zadania niebędące podstawą działalności firmy. Jakie zalety i wady niesie taki sposób zarządzania?

Outsourcing pracowniczy – korzyści, które warto rozważyć

Duża firma zatrudniająca sporą liczbę pracowników, ma na głowie całe mnóstwo formalności, spraw kadrowych, księgowych, finansowych. Jedna osoba albo nawet kilka, nie jest w stanie zadbać o to, by każdy dział funkcjonował sprawnie. Nie da się być również alfą i omegą we wszystkich dziedzinach, dlatego część działań powierza się w ręce zewnętrznych podmiotów. Na tym właśnie polega outsourcing pracowniczy. Jaka jest jego główna korzyść?

Przede wszystkim firma skupia się na realizacji zadań, których nie można oddać innym osobom. Na kluczowych aspektach, swojej działalności, a powierzając podmiotom zewnętrznym chociażby sprawy księgowo-kadrowe, zyskuje na tak ważnym czasie. W ten sposób biznes staje się konkurencyjny. Wygrywa na trudnym rynku. Zostaje również zachowana płynność finansowa, ponieważ pieniędzmi, ich obiegiem, zajmują się specjaliści.

Zminimalizowane ryzyko popełnienia błędów, które kosztują nie tylko pieniądze, ale mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami, często negatywnie wpływającymi na prowadzenie biznesu.

Zagrożenia, które trzeba uwzględnić

Gdzie w tym momencie można natknąć się na wady? Nie tyle wadą, co pewnym ryzykiem staje się sposób zawierania umów z pracownikami, którzy przechodzą niejako pod opiekę nowych pracodawców. Tu trzeba zainwestować we wsparcie merytoryczne specjalistów, aby wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić outsourcing pracowniczy. Tak naprawdę mówimy o jednym minusie, przez który z powodzeniem da się przebrnąć.

Potrzeby dzisiejszego rynku, klientów, pracowników, pracodawców i współpracowników, są dowodem na to, że outsourcing pracowniczy jest po prostu potrzebny, każdej ze stron. Przynosi korzyści tak ekonomiczne, jak i finansowe.